1 Φεβ 2010

Οικονομικά προβλήματα για το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού

Πηγή: http://www.traveldailynews.gr/
Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Μετά από συνάντηση- ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της εταιρείας Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού ΑΕ ΟΤΑ για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Καλλίας Δ. Aγγελος πρόεδρος, Ξανθόπουλος Σ. Θεόφιλος αντιπρόεδρος και Ζαχαρόπουλος Θ. Αναστάσιος, διευθύνων σύμβουλος) υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους για τον λόγο ότι, παρ’όλες τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά τους για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, αυτό κατέστη αδύνατον.

Εντός των προσεχών ημερών θα συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.