10 Μαρ 2014

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Αιολικού Πάρκου στην Οίτη

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Αιολικού Πάρκου στην Οίτη

Του Στέφανου Σταμέλλου*

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ συζητήθηκε πρόσφατα η αδειοδότηση της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου 34,5 MW στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» της Οίτης, μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.
 Το ΚΕΣΠΑ ανέβαλε τη λήψη απόφασης, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 1422/2013 Απόφαση) απαιτείται Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη (ΕΟΜ) για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Important Bird Areas – IBAs) όπως είναι το όρος Οίτη (κωδικός περιοχής GR104) και κατά συνέπεια η εν λόγω περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου.

Προφανώς πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, σύμφωνα με τη λογική σκέψη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια και τεκμηρίωση εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης, που κλήθηκε να παραστεί επίσης στη συνεδρίαση του ΚΕΣΠΑ, προκειμένου να υποστηρίξει την αρνητική του γνωμοδότηση και να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου για την απαίτηση εκπόνησης ΕΟΜ, αλλά και για την ελλιπή στοιχειοθέτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Το σημαντικότερο, όμως, πρόβλημα είναι ότι δεν έχει προχωρήσει η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την Οίτη και η έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την επίσημη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας. Όμως η Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ έχει αποδεκατιστεί και δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορέσει να ανατρέψει τη διαμορφωμένη κατάσταση, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες ορισμένων υπαλλήλων.


Είναι γεγονός ότι το Σχέδιο Διαχείρισης, που συνέταξε το ΕΘΙΑΓΕ το 1996, υιοθετήθηκε το 2003 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ ως Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και υποβλήθηκε στα συναρμόδια υπουργεία για έγκριση. Στην εν λόγω ΕΠΜ υιοθετήθηκε πλήρως η διεύρυνση της Περιφερειακής Ζώνης, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή «Τσούμα – Βλιτοτσούμαρο». Από τότε αγνοείται η τύχη της ΕΠΜ και η έγκριση του ΠΔ για την επίσημη θεσμοθέτηση των ζωνών προστασίας, που θα περιλαμβάνει και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά «Εθνικός Δρυμός Οίτη - Κοιλάδα Ασωπού» του δικτύου Natura.

Τώρα, σε κάθε περίπτωση υποχρεούται η ενδιαφερόμενη εταιρεία να υποβάλει για εξέταση την απαιτούμενη ΕΟΜ. Όσο για τη θεσμική προστασία της περιοχής της Οίτης,  η επικαιροποίηση και έγκριση της ΕΠΜ καθώς και η προώθηση ΠΔ για την περιοχή, παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του Φορέα Διαχείρισης, καθυστερούν· και η ευθύνη είναι αποκλειστικά του ΥΠΕΚΑ και των αρμοδίων οργάνων. Η καθυστέρηση αυτή, η οποία μπορεί να είναι και σκόπιμη, δίνει φυσικά τη δυνατότητα στις διάφορες εταιρείες να εκμεταλλεύονται το νομικό κενό και να σχεδιάζουν «χωρίς τον ξενοδόχο».

Η συνέχιση της καθυστέρησης της έγκρισης της ΕΠΜ εκ μέρους των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ μας οδηγεί στη σκέψη της εξάντλησης όλων των μέσων πίεσης, ακόμα και των ενδίκων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να αποδοθούν οι ευθύνες του ενδεχόμενου δόλου.


*μέλος των Οικολόγων Πράσινων